Kategoria: Śmieci w gminie

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Zamość w 2014 r.

Informacje o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2014 r.
Zobacz pełną treść

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Zamość w 2014 r. została wyłączona

Wykaz jednostek wywożących odpady z terenu Gminy Zamość

Zobacz pełny wykaz

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Wykaz jednostek wywożących odpady z terenu Gminy Zamość została wyłączona

Zmiany w odbieraniu odpadów – UWAGA NA POPIÓŁ!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zamość! We wrześniu br. nastąpi uruchomienie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu (RZZO) – jedynego w powiecie zamojskim miejsca składowania odpadów komunalnych. Zarządzający nowym RZZO w Dębowcu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zamość, w miesiącu lipcu przekazał Gminom powiatu zamojskiego informację o konieczności wyodrębniania z odbieranych odpadów zmieszanych frakcji popiołu. Związane […]

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Zmiany w odbieraniu odpadów – UWAGA NA POPIÓŁ! została wyłączona

Wykaz podmiotów wpisanych do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zamość

Zobacz pełny wykaz

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Wykaz podmiotów wpisanych do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zamość została wyłączona

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Zamość w 2013 r.

Informacja o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2013 r.
Wójt Gminy Zamość zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach […]

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Zamość w 2013 r. została wyłączona

Uwaga na kradzieże… śmieci!

W związku z doniesieniami ze strony PGK Sp. z o.o. ul. Krucza 10 o kradzieżach odpadów zbieranych w sposób selektywny, tj. opakowań PET, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, przez podmiot bądź osobę do tego nieuprawnioną przez organy Gminy Zamość, bardzo prosimy mieszkańców miejscowości z terenu gminy Zamość o zwrócenie bacznej uwagi, czy na terenie […]

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Uwaga na kradzieże… śmieci! została wyłączona

Harmonogram wywozu odpadów na 2014 r.

Poniżej znajduje się nowy, obowiązujący od 1 stycznia 2014 r. harmonogram wywozu odpadów z miejscowości Gminy Zamość.
Pobierz harmonogram

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Harmonogram wywozu odpadów na 2014 r. została wyłączona

Rejestr Działalności Regulowanej

Wójt Gminy Zamość informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 roku, weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca, zamierzający na terenie Gminy Zamość prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta […]

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Rejestr Działalności Regulowanej została wyłączona

Poziom recyklingu w 2012 r.

Informacje o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2012 r.
Wójt Gminy Zamość zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach […]

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Poziom recyklingu w 2012 r. została wyłączona

Wykaz jednostek wywożących odpady z terenu Gminy Zamość

Zobacz wykaz

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Wykaz jednostek wywożących odpady z terenu Gminy Zamość została wyłączona

Harmonogram wywozu odpadów z miejscowości Gminy Zamość na 2013

Poniżej znajduje się obowiązujący od 1 lipca 2013 r. harmonogram wywozu odpadów z miejscowości Gminy Zamość.
Zobacz harmonogram

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Harmonogram wywozu odpadów z miejscowości Gminy Zamość na 2013 została wyłączona

Jeszcze raz o odpadach komunalnych

15 lipca br. mija termin złożenia „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.  W obliczeniach deklaracji ujmujemy tylko osoby aktualnie zamieszkujące posesje.
Z dniem 1 lipca 2013 r. zmienia się dotychczasowy system gospodarowania odpadami. Do tej pory każdy z Nas zawierał indywidualnie umowę z podmiotem świadczącym usługi wywozu śmieci i ponosił z tego tytułu opłaty. […]

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Jeszcze raz o odpadach komunalnych została wyłączona

Informacja dla składającego deklarację w sprawie odbioru odpadów komunalnych

1. Termin złożenia deklaracji upływa z dniem 15 lipca 2013 r. Należy złożyć ją w Urzędzie Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, pok. nr 1. Ze względu na usprawnienie procesu weryfikacji złożonych deklaracji prosimy o niezwlekanie z jej złożeniem.
2. Miesięczne stawki opłat obowiązujące na terenie Gminy Zamość zgodnie z Uchwałą  Rady Gminy Zamość Nr 295/13 z […]

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Informacja dla składającego deklarację w sprawie odbioru odpadów komunalnych została wyłączona

Informator “Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Zamość”

Kliknij TUTAJ aby pobrać informator “Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Zamość”.

Czytaj więcej
| | Możliwość komentowania Informator “Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Zamość” została wyłączona